Københavns Kommunes Kultur – og Fritidsudvalgs nye kriterie om bæredygtighed i festivalspuljen har skabt debat om, hvorvidt kriteriet udfordrer armslængdeprincippet. Men misbruger vi ikke udtrykket lidt?

Vi mister ikke vores kunstneriske frihed, og vi får ikke et fattigt kunst- og kulturlandskab. Politikere skal selvfølgelig ikke diktere, om Grøn Festival booker Dua Lipa eller Oh Land, men det kan da være fint med nogle principper om eksempelvis geografisk mangfoldighed, netop fordi denne lave grad af politisk styring er med til at sikre booking af danske kunstnere og et rigt og mangfoldigt kulturindhold. Tværtimod får vi på lang sigt nok, set fra et makroperspektiv, det mest rige kulturliv, vi overhovedet kan forestille os. Også når det gælder kravet om bæredygtighed. Det er der en række grunde til:

En investering i fremtiden – på lang sigt booster grøn omstilling også dansk kulturliv
Med en grøn omstilling og profil gør vi også dansk kulturliv konkurrencedygtig i udlandet. Vi tiltrækker turisme og øger kulturforbruget. Men vi må være tålmodige og selvfølgelig skal der ydes risikovillig kapital og ikke mindst ekspertise og opbakning fra myndigheder og virksomheder.

De smalle skuldre bærer mindre
Jeg er sikker på at de fleste gatekeepere i fordelingsudvalgene i dansk musikliv er opmærksomme på, at mindre aktører som f.eks. studenterhusene ikke kan stille op med samme omfattende bæredygtige strategi som f.eks. Roskilde Festival eller NorthSide.

Grænsen går, når politikere dikterer indholdet
Det er ikke brud på armslængdeprincippet. Kvalitet er selvfølgelig afgørende for at modtage støtten, men herudover er det da fint at lægge vægt på social ansvarlighed. Kultur- og Fritidsudvalget åbner netop op for, at der skal være stor frihed i forhold til, hvordan festivalerne vælger at arbejde med bæredygtighed. Politikerne styrer langt fra selve kulturindholdet. I stedet for at tematisere bæredygtighed som en del af indholdet kan de jo vælge at gøre det i produktionen eller i afviklingsdelen. Jeg ser tiltaget som en god mulighed for en blid og hjælpende hånd til at gå fremtiden godt i møde.

Det behøver ikke at være dyrt – kreative og simple løsninger er også at tage ansvar
På diskoteket Club Watt i Rotterdam genererer gæsterne energi til dj-pulten ved at danse natten lang. Men alle behøver ikke opfinde den dybe tallerken eller opbruge hele budgettet. Man kan også implementere simple tiltag som f.eks. nudging, hvor man via grafiske ikoner får dirigeret publikum hen til de rigtige skraldespande med restaffald og plastik.

Det er nok kun et spørgsmål om tid, før vi ser lovgivning om brug af engangsplast og afgifter på de miljøforurenende produkter – også de produkter, som festivalerne skal bruge i deres produktion og afvikling. Endnu kan man i det mindste selv bestemme, hvordan man vil implementere bæredygtighed.

Min moster, som udviklede et af de første miljøvenlige vaskepulver i Danmark, sagde dengang, at den grønne fremtid er kommet for at blive. Snart vil det blive forventet af os og måske ligefrem upopulært ikke at tænke bæredygtigt. Med de seneste FN-prognoser er jeg sikker på, at hun havde ret. Så længe der er bred politisk enighed om, at bæredygtighed er vejen frem, så støttesystemet ikke bliver brugt som partipolitisk instrument, så synes jeg faktisk det er helt i orden.

Det kunne jo være smukt, hvis vores kommende generationer også kan opleve, hvordan det er at komme på Smukfest i den grønne Bøgeskov.

2019-03-07T17:26:17+00:00
DON’T MISS OUT!
Subscribe To Newsletter
Be the first to get my latest news and exclusive content straight to your email inbox.
Stay Updated
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link